watermark logo

Tiếp theo

🔥 BEST SQUAT EVER - 4 phút mỗi ngày hack vòng 3 cực đỉnh | Follow Along Workouts by The Red Dot

11 Lượt xem· 26/07/23
Kỹ Năng
Kỹ Năng
3 Người đăng ký
3

🔥 Welcome to our Follow Along Workouts Series by The Red Dot!

🏋️ Full Series: https://www.youtube.com/playli....st?list=PL9whpCAdqB5
🏋️ Sexy Abs: https://www.youtube.com/playli....st?list=PL9whpCAdqB5
🍑 Lower Body: https://www.youtube.com/playli....st?list=PL9whpCAdqB5
💪 Upper Body: https://www.youtube.com/playli....st?list=PL9whpCAdqB5

Suggestions for a 30 to 45-minute workout session:

🏋️ FULL BODY WORKOUT 🏋️
1️⃣ Full Body Warm-up
2️⃣ Choose 1–2 lower body exercises among these:
• Squat
• Sumo Deadlift
• Romanian Deadlift
3️⃣ Choose 1–2 upper body exercises among these:
• Pull Up & Flat Bench Press superset
• Incline Bench Press & Bent Over Row superset
• Push Up & Row superset
4️⃣ Choose 1–2 exercises among these:
• Hip Thrust
• Leg Booty Press / Calf Raise
• Shoulder Press
• Arms Super Drop Set x2
• Arms Super Drop Set x4
5️⃣ Do 3–9 Sexy Abs videos (1 min/video)
6️⃣ Full Body Post-workout Stretch

🍑 BIG BOOTY & SEXY ABS WORKOUT 🍑
1️⃣ Lower Body Warm-up
2️⃣ Sumo Deadlift
3️⃣ Squat or Romanian Deadlift
4️⃣ Leg Booty Press
5️⃣ Hip Thrust
6️⃣ Do 3–9 Sexy Abs videos (1 min/video)
7️⃣ Lower Body Post-workout Stretch

💪 UPPER BODY WORKOUT 💪
1️⃣ Upper Body Warm-up
2️⃣ Choose 2–3 upper body exercises among these:
• Pull Up & Flat Bench Press superset
• Incline Bench Press & Bent Over Row superset
• Push Up & Row superset
3️⃣ Choose 1–2 exercises among these:
• Shoulder Press
• Arms Super Drop Set x2
• Arms Super Drop Set x4
4️⃣ Do 3–9 Sexy Abs videos (1 min/video)
6️⃣ Upper Body Post-workout Stretch

------

🔴 The Red Dot - phiên bản mới của iammaitrang năm 2023 - là Kênh thông tin chất lượng cao về Khởi sự kinh doanh, Phát triển bản thân, và Sử dụng đồng vốn thông minh cho người trẻ.

➤ Subscribe YouTube The Red Dot: www.youtube.com/ @thereddot.vietnam
➤ Fanpage: https://www.facebook.com/thereddot.vietnam
➤ Instagram: https://www.instagram.com/iammaitrang

🎧 Phiên bản Podcast:
➤ Spotify: https://open.spotify.com/show/....6q65sj2Qwm2LIbXo0YPU

Hiển thị thêm

 0 Bình luận sort   Sắp xếp theo


Tiếp theo