1 Lượt xem· 17/11/23· Anime

Samurai Mắt Xanh | Tập 4: Những khác thường


anime
Người đăng ký

Akemi bắt đầu sự nghiệp mới và Mizu tìm cách tiếp cận Fowler, đưa cả hai đến cơ sở khá lạ thường của phu nhân Kaji.

Xem nhiều hơn

Tiếp theo


0 Bình luận